جدول پروژه ها

جدول پروژه ها

سیلوی ذخیره سازی 2 × 5000 تنی اسلام آباد غرب

سیلوی ذخیره سازی 2 × 5000 تنی اسلام آباد غرب

سیلوهای 4 × 7500 تنی  بندر لاتاکیا در سوریه

سیلوهای 4 × 7500 تنی بندر لاتاکیا در سوریه

پروژه 3 × 5000  تنی شاداب دانه جنوب

پروژه 3 × 5000 تنی شاداب دانه جنوب

سیلوی 4 × 7500 و 1 × 10000 تنی آذران میانه

سیلوی 4 × 7500 و 1 × 10000 تنی آذران میانه

سیلوی 4 × 6300 تنی کارخانه آرد هشترود

سیلوی 4 × 6300 تنی کارخانه آرد هشترود

سیلوی 3×300 تنی  شرکت اشنوگستر

سیلوی 3×300 تنی شرکت اشنوگستر

تعاونی گندم داران مراه تپه 1×8000 تنی

تعاونی گندم داران مراه تپه 1×8000 تنی

سیلوی 6 × 2000 تنی شرکت ستاره کیان بیرجند

سیلوی 6 × 2000 تنی شرکت ستاره کیان بیرجند

سیلوی 30هزار تنی شرکت آذران مهر پویای صبا

سیلوی 30هزار تنی شرکت آذران مهر پویای صبا

سیلوی 3 × 500 تنی آریادان

سیلوی 3 × 500 تنی آریادان

سیلوی 1500 تنی کیوان مرغ مهاباد

سیلوی 1500 تنی کیوان مرغ مهاباد

سیلوی 13500 تنی کارخانه آرد هشترود

سیلوی 13500 تنی کارخانه آرد هشترود

سیلوی1 × 500 تنی کارخانه خوراک دام  میان دانه میانه

سیلوی1 × 500 تنی کارخانه خوراک دام میان دانه میانه

پروژه 3 × 500 تنی سیلوی سقز

پروژه 3 × 500 تنی سیلوی سقز

سیلوی 850 تنی ممتاز دانه قوچان

سیلوی 850 تنی ممتاز دانه قوچان

سیلوی 5 × 1100 و 2 × 5500 تنی سنندج

سیلوی 5 × 1100 و 2 × 5500 تنی سنندج

سیلوی 3 × 5000 تنی دهگلان-کردستان

سیلوی 3 × 5000 تنی دهگلان-کردستان

سیلوی 6 × 5500 تنی دانه طلایی دزفول

سیلوی 6 × 5500 تنی دانه طلایی دزفول

 سیلوی 3 × 500 تنی شرکت گرگان و دشت

سیلوی 3 × 500 تنی شرکت گرگان و دشت

سیلوی 4 × 1000 و 2 × 500 هزار تنی کامیاران-کردستان

سیلوی 4 × 1000 و 2 × 500 هزار تنی کامیاران-کردستان

پروژه سیلوی 1 × 5000 تنی زنجان

پروژه سیلوی 1 × 5000 تنی زنجان

سیلوی3 × 5000 تنی کارخانه آرد دره شهر ایلام

سیلوی3 × 5000 تنی کارخانه آرد دره شهر ایلام

سیلوی3 × 5000 تنی آرد قصر شیرین

سیلوی3 × 5000 تنی آرد قصر شیرین

سیلوی 4 × 5000 تنی جهان گندم

سیلوی 4 × 5000 تنی جهان گندم

سیلوی 2 × 7500 تنی  آرد شوط ماکو

سیلوی 2 × 7500 تنی آرد شوط ماکو

سیلوی 2 × 7500 تنی کارخانه آرد و ماکارونی شمس آذر قزوین

سیلوی 2 × 7500 تنی کارخانه آرد و ماکارونی شمس آذر قزوین

سیلوی 3 × 2000 تنی شرکت آبشار سبز اصفهان

سیلوی 3 × 2000 تنی شرکت آبشار سبز اصفهان

سیلوی 4 × 30 تنی پروتئین سازان قومس

سیلوی 4 × 30 تنی پروتئین سازان قومس

کارخانه آرد ستایش

کارخانه آرد ستایش

پروژه سیلوی 3 × 5000 تنی قزاقستان

پروژه سیلوی 3 × 5000 تنی قزاقستان

 سیلوی 3 × 200 تنی علی آباد کتول

سیلوی 3 × 200 تنی علی آباد کتول

سیلوی 2 × 500 تنی شهر نیمرانا - هندوستان

سیلوی 2 × 500 تنی شهر نیمرانا - هندوستان

سيلوي 1 × 5000 تني أرد شياكو

سيلوي 1 × 5000 تني أرد شياكو

سيلوي 1 × 8000 تني شركت نگین ذخیره

سيلوي 1 × 8000 تني شركت نگین ذخیره

كندوهاي 3 × 5000 تني شركت شاداب دانه

كندوهاي 3 × 5000 تني شركت شاداب دانه

پروژه 30000 تنی کارخانه ارد و ماکارونی شمس اذر

پروژه 30000 تنی کارخانه ارد و ماکارونی شمس اذر

طراحی وب سایت، طراحی سایت توسط رادپرداز
© تمامی حقوق این سایت برای شرکت پارس ترک سیلو محفوظ میباشد.